DirectAdmin Internal

170,000 đ/mo

Bản quyền DirectAdmin dùng cho VPS hoặc Server tại AZDIGI

DirectAdmin External

200,000 đ/mo

Bản quyền DirectAdmin sử dụng cho VPS hoặc Server tại nhà cung cấp khác