SEO Hosting 1 (3ip)

627,000 đ/3 tháng
  • - IP khác Class C 3IP
  • - Dung lương SSD 10GB
  • - Băng thông Không giới hạn
  • - Database Không giới hạn
  • - Email Không giới hạn
  • - Controlpanel DirectAdmin
  • - Addon Domain 7
  • - RAM 3GB
  • - CPU 200 %

SEO Hosting 2 (5ip)

957,000 đ/3 tháng
  • - IP khác Class C 5IP
  • - Dung lương SSD 20GB
  • - Băng thông Không giới hạn
  • - Database Không giới hạn
  • - Email Không giới hạn
  • - Controlpanel DirectAdmin
  • - Addon Domain 15
  • - RAM 4GB
  • - CPU 200 %

SEO Hosting 3 (10ip)

1,617,000 đ/3 tháng
  • - IP khác Class C 10IP
  • - Dung lương SSD 40GB
  • - Băng thông Không giới hạn
  • - Database Không giới hạn
  • - Email Không giới hạn
  • - Controlpanel DirectAdmin
  • - Addon Domain 30
  • - RAM 5GB
  • - CPU 300 %