Turbo Cloud Hosting

 • Turbo Hosting 1

  181,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 1GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 1 - Addon Domain
  • 100% - CPU
  • 1GB - RAM
 • Turbo Hosting 2

  293,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 2GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 2 - Addon Domain
  • 100% - CPU
  • 1.5 GB - RAM
 • Turbo Hosting 3

  429,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 4 GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 3 - Addon Domain
  • 150% - CPU
  • 2 GB - RAM
 • Turbo Hosting 4

  524,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 6 GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 5 - Addon Domain
  • 150% - CPU
  • 2.5 GB - RAM
 • Turbo Hosting 5

  759,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 10 GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 7 - Addon Domain
  • 200% - CPU
  • 3 GB - RAM
 • Turbo Hosting 6

  1,155,000/3 mo
  Đăng ký ngay
  • 15 GB - Dung lượng SSD
  • Không giới hạn - Băng thông
  • 10 - Addon Domain
  • 200% - CPU
  • 4 GB - RAM
Included With Every Plan
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • Imunify360
 • CloudLinux
 • cPanel
 • JetBackup