AZH SSD 1

168,000 đ/3mo

Gói hosting AZH SSD 1 với dung lượng 1GB và băng thông không giới hạn.

AZH SSD 2

255,000 đ/3mo

Gói hosting AZH SSD 2 với dung lượng 2GB và băng thông không giới hạn

AZH SSD 4

159,000 đ/mo

Gói hosting AZH SSD 4 với dung lượng 6GB và băng thông băng thông không giới hạn.

AZH SSD 5

229,000 đ/mo

Gói hosting AZH SSD 5 với dung lượng 10GB và băng thông không giới hạn.