Hosting Linux Tiêu Chuẩn

Dịch vụ hosting Linux chất lượng cao giá rẻ, dành cho các website mới hoặc website nhỏ.

AZH SSD 1

Gói hosting AZH SSD 1 với dung lượng 1GB và băng thông không giới hạn.

AZH SSD 2

Gói hosting AZH SSD 2 với dung lượng 2GB và băng thông không giới hạn

AZH SSD 3

Gói hosting AZH SSD 3 với dung lượng 4GB và băng thông không giới hạn.

AZH SSD 4

Gói hosting AZH SSD 4 với dung lượng 6GB và băng thông băng thông không giới hạn.

AZH SSD 5

Gói hosting AZH SSD 5 với dung lượng 10GB và băng thông không giới hạn.