cPanel Reseller Hosting

 • cPanel Reseller Hosting - 1

  • 30 Accounts

   10 GB SSD

   300GB Băng thông

 • cPanel Reseller Hosting - 2

  • 50 Accounts

   20 GB SSD

   600 GB Băng thông

 • cPanel Reseller Hosting - 3

  1,090,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 100 Accounts

   40 GB SSD

   Không giới hạn Băng thông

 • cPanel Reseller Hosting - 4

  1,690,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 200 Accounts

   80 GB SSD

   Không giới hạn Băng thông

 • cPanel Reseller Hosting - 5

  2,190,000/mo
  Đăng ký ngay
  • 300 Accounts

   150 GB SSD

   Không giới hạn Băng thông