Dịch vụ VPS chất lượng cao trên nền tảng ảo hóa KVM

KVM SSD VPS - A
 • 512M
  RAM
 • 1 Core
  CPU
 • 15GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
KVM SSD VPS - B
 • 1G
  RAM
 • 2 Core
  CPU
 • 25GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
KVM SSD VPS - C
 • 2G
  RAM
 • 3 Core
  CPU
 • 35GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
KVM SSD VPS - D
 • 3G
  RAM
 • 4 Core
  CPU
 • 45GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
KVM SSD VPS - E
 • 4G
  RAM
 • 5 Core
  CPU
 • 55GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành