OpenVZ Full SSD 1

Bắt đầu từ
200,000 đ/Tháng
 • RAM 1GB
 • CPU 1
 • SSD 10GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Đường truyền 100Mbps
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

OpenVZ Full SSD 2

Bắt đầu từ
330,000 đ/Tháng
 • RAM 2G
 • CPU 2
 • SSD 20GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Đường truyền 100Mbps
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

OpenVZ Full SSD 3

Bắt đầu từ
490,000 đ/Tháng
 • RAM 3G
 • CPU 3
 • SSD 30GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Đường truyền 100Mbps
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

OpenVZ Full SSD 4

Bắt đầu từ
660,000 đ/Tháng
 • RAM 4GB
 • CPU 4
 • SSD 40GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Đường truyền 100Mbps
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

OpenVZ Full SSD 5

Bắt đầu từ
850,000 đ/Tháng
 • RAM 5G
 • CPU 5
 • SSD 50GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Đường truyền 100Mbps
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux