OpenVZ Full SSD RAID-10 VPS

VPS giá rẻ tốc độ cao trên nền tảng OpenVZ với SSD RAID-10

OpenVZ Full SSD 1
 • 1GB
  RAM
 • 1
  CPU
 • 10GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
OpenVZ Full SSD 2
 • 2G
  RAM
 • 2
  CPU
 • 20GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
OpenVZ Full SSD 3
 • 3G
  RAM
 • 3
  CPU
 • 30GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
OpenVZ Full SSD 4
 • 4GB
  RAM
 • 4
  CPU
 • 40GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành
OpenVZ Full SSD 5
 • 5G
  RAM
 • 5
  CPU
 • 50GB
  SSD
 • Không giới hạn
  Băng thông
 • 100Mbps
  Đường truyền
 • 1
  IP
 • Linux
  Hệ điều hành