Hosting SSD Doanh nghiệp

Linux Web Hosting chất lượng cao, ổ cứng SSD, miễn phí IP riêng và cấu hình mạnh.

BH-1

Gói BH-1 với 10GB dung lượng SSD, băng thông không giới hạn, 2GB RAM và 2 CPU.

BH-2

Gói BH-2 với 20GB dung lượng SSD, băng thông không giới hạn, 3GB RAM và 3 CPU.

BH-3

Gói BH-3 với 30GB dung lượng SSD, băng thông không giới hạn, 4GB RAM và 4 CPU.

Turbo BH-1

25GB SSD

300% CPU

4GB RAM

Turbo BH-2

35GB SSD

400% CPU

5GB RAM

Turbo BH-3

45GB SSD

500% CPU

6GB RAM