Pro Mail 1

$4.91
6 tháng

 • 1 Email Accounts
  ?
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 2

$6.46
6 tháng

 • 2 Email Accounts
  ?
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 3

$12.71
6 tháng

 • 5 Email Accounts
  ?
 • 5GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 4

$25.85
6 tháng

 • 15 Email Accounts
  ?
 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 5

$23.26
3 tháng

 • 25 Email Accounts
  ?
 • 25GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 6

$29.73
3 tháng

 • 50 Email Accounts
  ?
 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 7

$41.36
3 tháng

 • 100 Email Accounts
  ?
 • 80GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Pro Mail 8

$55.44
3 tháng

 • 200 Email Accounts
  ?
 • 150GB SSD
  ?
 • Không giới hạn Email Forwarding
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • Tự động phản hồi (Autoresponse)
 • Không giới hạn chuyển tiếp email (Email Forwarding)
 • Nâng cấp linh hoạt