NVME Hosting 1

297,000 đ
سه ماهه

 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

NVME Hosting 2

594,000 đ
سه ماهه

 • 3GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVME Hosting 3

957,000 đ
سه ماهه

 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

NVME Hosting 4

1,485,000 đ
سه ماهه

 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?