AZ PRO 1

95,000 đ/3mo

  • 500MB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 0 Addon Domain
    ?
  • 100% CPU
    ?
  • 768MB RAM
    ?

AZ PRO 2

148,000 đ/3mo

  • 1GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 1 Addon Domain
    ?
  • 100% CPU
    ?
  • 1GB RAM
    ?

AZ PRO 3

214,000 đ/3mo

  • 3GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 2 Addon Domain
    ?
  • 100% CPU
    ?
  • 1.5GB RAM
    ?

AZ PRO 4

313,000 đ/3mo

  • 6GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 3 Addon Domain
    ?
  • 150% CPU
    ?
  • 1.5GB RAM
    ?

AZ PRO 5

396,000 đ/3mo

  • 10GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 4 Addon Domain
    ?
  • 200% CPU
    ?
  • 2GB RAM
    ?

AZ PRO 6

656,000 đ/3mo

  • 15GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 6 Addon Domain
    ?
  • 200% CPU
    ?
  • 3GB RAM
    ?

Included With Every Plan

  • cPanel + CloudLinux
  • Backup mỗi ngày
  • Miễn phí chứng chỉ SSL
  • LiteSpeed Webserver Enterprise
  • SSH Access + WP CLI
  • Select PHP Version
  • Redis Cache