Turbo BH-1

S početkom od
1,815,000 đ
Kvartalno

 • 35GB (+10GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 Addon Domain
  ?
 • 6 CPU core CPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?

Turbo BH-2

S početkom od
2,475,000 đ
Kvartalno

 • 45GB (+15GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 CPU core CPU
  ?
 • 10 GB RAM
  ?

Turbo BH-3

S početkom od
3,135,000 đ
Kvartalno

 • 60GB (+25GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 10 CPU core CPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?

Turbo BH-4

S početkom od
3,960,000 đ
Kvartalno

 • 80GB (+40GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 14 CPU core CPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?

Turbo BH-5

S početkom od
4,785,000 đ
Kvartalno

 • 100GB (+50GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 16 CPU core CPU
  ?
 • 20 GB RAM
  ?

Turbo BH-6

S početkom od
5,940,000 đ
Kvartalno

 • 120GB (+80GB) NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 18 CPU core CPU
  ?
 • 24 GB RAM
  ?