Unlimited Hosting 1

129,000 đ
ربع سنوي

 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Unlimited Hosting 2

330,000 đ
ربع سنوي

 • Không giới hạn SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Unlimited Hosting 3

890,000 đ
ربع سنوي

 • Không giới hạn SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?