Câu hỏi thường gặp

 AZDIGI chấp nhận phương thức thanh toán nào ?

AZDIGI chấp nhận thanh toán dịch vụ Hosting, Máy chủ, Tên miền, VPS qua: Paypal (tự động kích...

 Hướng dẫn đăng ký dùng thử Hosting 7 ngày

Kể từ ngày 19/04/2017, AZDIGI áp dụng chính sách dùng thử dịch vụ Hosting trong vòng 7 ngày trước...

 Hướng dẫn đổi thời hạn dịch vụ

Trong trường hợp bạn cần đổi chu kỳ thanh toán của dịch vụ, ví dụ đổi từ thanh toán hàng tháng...

 Hướng dẫn nâng cấp dịch vụ

Tại AZDIGI, quý khách có thể nâng cấp dịch vụ Hosting hoặc VPS lên gói cao hơn ở cùng dịch vụ khi...

 Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản cho Cá nhân

Nếu quý khách là khách hàng là Cá nhân thì để thanh toán hoá đơn cho AZDIGI bằng phương thức...

 Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản cho Doanh nghiệp

Nếu quý khách là khách hàng Doanh nghiệp thì để thanh toán hoá đơn cho AZDIGI bằng phương thức...

 Tôi đã chuyển khoản vào tài khoản của AZDIGI, làm sao để kích hoạt dịch vụ?

Nếu quý khách đã chuyển khoản cho AZDIGI với đúng cú pháp và hướng dẫn trong hóa đơn và số tiền...