DigiCert Secure Site

Start fra
9,000,000 đ
Årlig

Chứng chỉ cao cấp với cấp độ xác thực doanh nghiệp dành cho 1 tên miền. Có thể mua thêm tên miền (SAN) với giá 7.000.000 đồng/năm.

DigiCert Secure Site EV

Start fra
20,000,000 đ
Årlig

Chứng chỉ cấp độ xác thực EV của DigiCert dành cho 1 tên miền. Mua thêm tên miền (SAN) với giá 15.000.000 đ/tên miền/năm.

DigiCert Secure Site Wildcard

48,000,000 đ
Årlig

Chứng chỉ cấp độ xác thực doanh nghiệp (OV) của DigiCert dành cho không giới hạn subdomain.

GoGetSSL - Dùng thử 90 ngày

0 đ
Månedlig

Chứng chỉ SSL chuyên nghiệp dùng thử. Thời hạn dùng thử là 90 ngày và bạn không thể gia hạn chứng chỉ này. Sau khi dùng thử nếu cần dùng SSL trả phí thì có thể chọn gói Comodo PositiveSSL.

GoGetSSL BusinessTrust

1,200,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL xác thực qua thông tin doanh nghiệp giá rẻ.

GoGetSSL BusinessTrust EV

2,500,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL loại EV giá rẻ, dành cho 1 domain và có tên Công ty màu xanh trên trình duyệt.

GoGetSSL Wildcard

1,700,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho tất cả sub-domain.

GoGetSSL™ BusinessTrust EV SAN

Start fra
4,000,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL EV dành cho nhiều tên miền (không bao gồm subdomain).

GoGetSSL™ BusinessTrust Wildcard

5,000,000 đ
Årlig

GoGetSSL™ Domain SSL

159,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL DV giá rẻ của hãng GoGetSSL dành cho 1 tên miền.

Sectigo InstantSSL

700,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL cấp độ doanh nghiệp (OV) cho 1 website.

Thawte SSL 123 Wildcard

4,800,000 đ
Årlig

Chứng chỉ cao cấp của Thawte cấp độ xác thực tên miền, dành cho không giới hạn subdomain.

Thawte Web Server EV

Start fra
5,500,000 đ
Årlig

Chứng chỉ SSL cao cấp với cấp độ chứng thực Mở rộng dành cho 1 tên miền của Thawte. Dùng thêm cho 1 tên miền với giá 4.000.000 đ/tên miền/năm.

Thawte Web Server SSL

Start fra
2,700,000 đ
Årlig

Chứng chỉ cao cấp của Thawte với cấp độ xác thực Doanh nghiệp dành cho 1 tên miền, dùng thêm tên miền (SAN) với giá 2.000.000 đ/tên miền/năm.