DigiCert Secure Site

À partir de
750,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ cao cấp với cấp độ xác thực doanh nghiệp dành cho 1 tên miền. Có thể mua thêm tên miền (SAN) với giá 7.000.000 đồng/năm.

DigiCert Secure Site EV

À partir de
1,666,667 đ
Mensuel
Chứng chỉ cấp độ xác thực EV của DigiCert dành cho 1 tên miền. Mua thêm tên miền (SAN) với giá 15.000.000 đ/tên miền/năm.

DigiCert Secure Site Wildcard

4,000,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ cấp độ xác thực doanh nghiệp (OV) của DigiCert dành cho không giới hạn subdomain.

GoGetSSL - Dùng thử 90 ngày

GRATUIT !
Mensuel
Chứng chỉ SSL chuyên nghiệp dùng thử. Thời hạn dùng thử là 90 ngày và bạn không thể gia hạn chứng chỉ này. Sau khi dùng thử nếu cần dùng SSL trả phí thì có thể chọn gói Comodo PositiveSSL.

GoGetSSL BusinessTrust

100,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL xác thực qua thông tin doanh nghiệp giá rẻ.

GoGetSSL BusinessTrust EV

208,333 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL loại EV giá rẻ, dành cho 1 domain và có tên Công ty màu xanh trên trình duyệt.

GoGetSSL Wildcard

141,667 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho tất cả sub-domain.

GoGetSSL™ BusinessTrust EV SAN

À partir de
333,333 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL EV dành cho nhiều tên miền (không bao gồm subdomain).

GoGetSSL™ BusinessTrust Wildcard

416,667 đ
Mensuel

GoGetSSL™ Domain SSL

13,250 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL DV giá rẻ của hãng GoGetSSL dành cho 1 tên miền.

Sectigo InstantSSL

58,333 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL cấp độ doanh nghiệp (OV) cho 1 website.

Sectigo PositiveSSL

12,833 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho 1 website.

Sectigo PositiveSSL EV MDC

À partir de
350,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ cấp mở rộng dành cho nhiều tên miền khác nhau (không bao gồm Subdomain)

Sectigo PositiveSSL Wildcard

191,667 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho các website thuộc *.domain.ltd (hay còn gọi là không giới hạn sub-domain). Không áp dụng cho domain chính thuộc domain.ltd

Thawte SSL 123 Wildcard

400,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ cao cấp của Thawte cấp độ xác thực tên miền, dành cho không giới hạn subdomain.

Thawte Web Server EV

À partir de
458,333 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL cao cấp với cấp độ chứng thực Mở rộng dành cho 1 tên miền của Thawte. Dùng thêm cho 1 tên miền với giá 4.000.000 đ/tên miền/năm.

Thawte Web Server SSL

À partir de
225,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ cao cấp của Thawte với cấp độ xác thực Doanh nghiệp dành cho 1 tên miền, dùng thêm tên miền (SAN) với giá 2.000.000 đ/tên miền/năm.

Sectigo Positive EV SSL

200,000 đ
Mensuel
Chứng chỉ SSL mở rộng dành cho 1 tên miền của hãng Sectigo (Comodo)