Basic

Bắt đầu từ
59,000 đ
1 tháng
Gói email theo tên miền riêng và ứng dụng office online dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu.

 • 1TB dung lượng OneDrive/người dùng
  ?
 • 50GB dung lượng email/người dùng
  ?
 • Online Microsoft Office
  ?

Standard

Bắt đầu từ
240,000 đ
1 tháng
Gói email theo tên miền riêng và ứng dụng office online dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu.

 • 1TB dung lượng OneDrive/người dùng
  ?
 • 50GB dung lượng email/người dùng
  ?
 • Online/Offline Microsoft Office
  ?

Premium

Bắt đầu từ
460,000 đ
1 tháng
Gói email theo tên miền riêng và ứng dụng office online dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu.

 • 1TB dung lượng OneDrive/người dùng
  ?
 • 50GB dung lượng email/người dùng
  ?
 • Online/Offline Microsoft Office
  ?
 • Bảo mật nâng cao
 • Quản lý thiết bị