NVME Hosting 1

99,000 đ
شهري
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

NVME Hosting 2

198,000 đ
شهري
 • 3GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVME Hosting 3

319,000 đ
شهري
 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

NVME Hosting 4

495,000 đ
شهري
 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?