NVME Hosting 1

81,000 đ
1 tháng
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

NVME Hosting 2

162,000 đ
1 tháng
 • 3GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVME Hosting 3

261,000 đ
1 tháng
 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

NVME Hosting 4

405,000 đ
1 tháng
 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?