NVME VPS 1

شروع از
166,667 đ 125,000 đ
ماهانه
 • RAM 1GB
 • CPU 1 vCPU
 • NVMe 15GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 2

شروع از
298,333 đ 223,750 đ
ماهانه
 • RAM 2GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 3

شروع از
406,667 đ 305,000 đ
ماهانه
 • RAM 4GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 35GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 4

شروع از
538,667 đ 404,000 đ
ماهانه
 • RAM 8GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 55GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 5

شروع از
833,333 đ 625,000 đ
ماهانه
 • RAM 12GB
 • CPU 6 vCPU
 • NVMe 80GB
 • Băng thông 3000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 25G

شروع از
194,333 đ 145,750 đ
ماهانه
 • RAM 2GB
 • CPU 1 vCPU
 • NVMe 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 50G

شروع از
389,667 đ 292,250 đ
ماهانه
 • RAM 4GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 50GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 80G

شروع از
573,333 đ 430,000 đ
ماهانه
 • RAM 6GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 80GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 120G

شروع از
849,667 đ 637,250 đ
ماهانه
 • RAM 8GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 120GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 180G

شروع از
1,539,667 đ 1,154,750 đ
ماهانه
 • RAM 12GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 180GB
 • Băng thông 4000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 280G

شروع از
2,298,667 đ 1,724,000 đ
ماهانه
 • RAM 16GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 280GB
 • Băng thông 4000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 380G

شروع از
3,103,333 đ 2,327,500 đ
ماهانه
 • RAM 24GB
 • CPU 6 vCPU
 • NVMe 380GB
 • Băng thông 5000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 500G

شروع از
4,828,667 đ 3,621,500 đ
ماهانه
 • RAM 36GB
 • CPU 12 vCPU
 • NVMe 500GB
 • Băng thông 5000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows