RapidSSL

Chứng chỉ RapidSSL® giúp bạn giữ các giao dịch của khách hàng an toàn với mã hóa lên đến 256-bits. AZDIGI cung cấp chứng chỉ RapidSSL® giúp khách hàng tự quản lý chứng chỉ, đăng ký xác thực hoàn toàn tự động, có thể cấp lại chứng chỉ bất cứ lúc nào và quan trọng là chính sách giá luôn phù hợp nhất với bạn.

Choose Payment Term


Choose Domain

Login to add this to an existing hosting package.
.

Get the green address bar

with a GeoTrust™ EV certificate

  • Provides greater trust and authenticity
  • Recommended for Business Use
  • Padlock with Green Address Bar
  • Universal device and browser compatibility