(KICA) PositiveSSL

154,000 đ
Yıllık

Chứng chỉ loại DV, chứng thực cho 1 tên miền.

(KICA) PositiveSSL Wildcard

2,300,000 đ
Yıllık

Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho các website thuộc *.domain.ltd (hay còn gọi là không giới hạn sub-domain). Không áp dụng cho domain chính thuộc domain.ltd

(KICA) PositiveSSL EV

2,400,000 đ
Yıllık

Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho các website thuộc *.domain.ltd (hay còn gọi là không giới hạn sub-domain). Không áp dụng cho domain chính thuộc domain.ltd

Tüm Paketlerle Sunulan

  • Tự động kích hoạt
  • Cấp phát ngay lập tức (với chứng chỉ DV)
  • Không giới hạn cấp phát lại