CS1

Bắt đầu từ
170,000 đ/Tháng

 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 1 CPU Core
  ?
 • 1GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

CS2

Bắt đầu từ
280,000 đ/Tháng

 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 2 CPU Core
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

CS4

Bắt đầu từ
560,000 đ/Tháng

 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 4 CPU Core
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

CS5

Bắt đầu từ
720,000 đ/Tháng

 • 50GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 5 CPU Core
  ?
 • 5GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Included With Every Plan

 • 100Mbps Network
 • Backup mỗi tuần
 • Miễn phí cài đặt & Chuyển dữ liệu