Turbo BH-1

يبدأ من
1,815,000 đ
ربع سنوي

 • 35GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 Addon Domain
  ?
 • 6 CPU core CPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?

Turbo BH-2

يبدأ من
2,475,000 đ
ربع سنوي

 • 45GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 CPU core CPU
  ?
 • 10 GB RAM
  ?

Turbo BH-3

يبدأ من
3,135,000 đ
ربع سنوي

 • 60GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 10 CPU core CPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?

Turbo BH-4

يبدأ من
3,960,000 đ
ربع سنوي

 • 80GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 14 CPU core CPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?

Turbo BH-5

يبدأ من
4,785,000 đ
ربع سنوي

 • 100GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 16 CPU core CPU
  ?
 • 20 GB RAM
  ?

Turbo BH-6

يبدأ من
5,940,000 đ
ربع سنوي

 • 120GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 18 CPU core CPU
  ?
 • 24 GB RAM
  ?