Turbo BH-1

Starting from
605,000 đ 514,250 đ
Měsíčně
 • 45GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 Addon Domain
  ?
 • 6 CPU core CPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?

Turbo BH-2

Starting from
825,000 đ 701,250 đ
Měsíčně
 • 60GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 CPU core CPU
  ?
 • 10 GB RAM
  ?

Turbo BH-3

Starting from
1,045,000 đ 888,250 đ
Měsíčně
 • 85GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 10 CPU core CPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?

Turbo BH-4

Starting from
1,320,000 đ 1,122,000 đ
Měsíčně
 • 120GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 14 CPU core CPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?

Turbo BH-5

Starting from
1,595,000 đ 1,355,750 đ
Měsíčně
 • 150GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 16 CPU core CPU
  ?
 • 20 GB RAM
  ?

Turbo BH-6

Starting from
1,980,000 đ
Měsíčně
 • 200GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 18 CPU core CPU
  ?
 • 24 GB RAM
  ?