Turbo BH-1

Sadece..
1,815,000 đ 1,179,750 đ
3 Aylık

  • 35GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 30 Addon Domain
    ?
  • 6 CPU core CPU
    ?
  • 8 GB RAM
    ?

Turbo BH-2

Sadece..
2,475,000 đ 1,608,750 đ
3 Aylık

  • 45GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 8 CPU core CPU
    ?
  • 10 GB RAM
    ?

Turbo BH-3

Sadece..
3,135,000 đ 2,037,750 đ
3 Aylık

  • 60GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 10 CPU core CPU
    ?
  • 12 GB RAM
    ?

Turbo BH-4

Sadece..
3,960,000 đ 2,574,000 đ
3 Aylık

  • 80GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 14 CPU core CPU
    ?
  • 16 GB RAM
    ?

Turbo BH-5

Sadece..
4,785,000 đ 3,110,250 đ
3 Aylık

  • 100GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 16 CPU core CPU
    ?
  • 20 GB RAM
    ?

Turbo BH-6

Sadece..
5,940,000 đ 3,861,000 đ
3 Aylık

  • 120GB NVMe SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 18 CPU core CPU
    ?
  • 24 GB RAM
    ?