Turbo Hosting 1

49,500 đ
1 tháng
 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Turbo Hosting 2

80,083 đ
1 tháng
 • 2GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1.5GB RAM
  ?

Turbo Hosting 3

114,472 đ
1 tháng
 • 4GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Addon Domain
  ?
 • 150% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Turbo Hosting 4

143,083 đ
1 tháng
 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 5 Addon Domain
  ?
 • 150% CPU
  ?
 • 2.5GB RAM
  ?

Turbo Hosting 5

207,000 đ
1 tháng
 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 7 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

Turbo Hosting 6

315,000 đ
1 tháng
 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • Imunify360
 • CloudLinux
 • cPanel
 • JetBackup
 • SSH Access + WP CLI
 • Select PHP Version