Unlimited Hosting 1

129,000 đ 83,850 đ
Kvartalno

  • 15GB SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 0 Addon Domain
    ?
  • 100% CPU
    ?
  • 1GB RAM
    ?

Unlimited Hosting 2

330,000 đ 214,500 đ
Kvartalno

  • Không giới hạn SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • 10 Addon Domain
    ?
  • 100% CPU
    ?
  • 2GB RAM
    ?

Unlimited Hosting 3

890,000 đ 578,500 đ
Kvartalno

  • Không giới hạn SSD
    ?
  • Không giới hạn băng thông
    ?
  • Không giới hạn Addon Domain
    ?
  • 200% CPU
    ?
  • 2GB RAM
    ?