Đăng ký tên miền

Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.


Xem bằng danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com hot!
275,000 VND
1 Year
275,000 VND
1 Year
299,000 VND
1 Year
.net hot!
324,000 VND
1 Year
324,000 VND
1 Year
324,000 VND
1 Year
.org
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
.biz
390,000 VND
1 Year
350,000 VND
1 Year
410,000 VND
1 Year
.info
350,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
380,000 VND
1 Year
.xyz
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
308,000 VND
1 Year
.shop
874,000 VND
1 Year
874,000 VND
1 Year
874,000 VND
1 Year
.mobi
495,000 VND
1 Year
495,000 VND
1 Year
495,000 VND
1 Year
.wtf
660,000 VND
1 Year
660,000 VND
1 Year
660,000 VND
1 Year
.me
720,000 VND
1 Year
700,000 VND
1 Year
750,000 VND
1 Year
.top
165,000 VND
1 Year
165,000 VND
1 Year
275,000 VND
1 Year
.cloud
442,000 VND
1 Year
442,000 VND
1 Year
442,000 VND
1 Year
.vn
850,000 VND
1 Year
550,000 VND
1 Year
550,000 VND
1 Year
.blog
750,000 VND
1 Year
750,000 VND
1 Year
790,000 VND
1 Year
.us
250,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
270,000 VND
1 Year
.asia
380,000 VND
1 Year
360,000 VND
1 Year
400,000 VND
1 Year

Please choose a category from above.

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về AZDIGI

Chuyển tên miền về AZDIGI và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng*

Đăng ký chuyển

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn