AMD CS 1

Bắt đầu từ
79,194 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 1GB RAM
  ?

AMD CS 2

Bắt đầu từ
151,944 đ
1 tháng
 • 20GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 2GB RAM
  ?

AMD CS 3

Bắt đầu từ
311,944 đ
1 tháng
 • 30GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 4GB RAM
  ?

AMD CS 4

Bắt đầu từ
471,944 đ
1 tháng
 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 6GB RAM
  ?

AMD CS 5

Bắt đầu từ
711,944 đ
1 tháng
 • 80GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 10GB RAM
  ?

AMD CS 6

Bắt đầu từ
1,031,944 đ
1 tháng
 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 14GB RAM
  ?

AMD CS 7

Bắt đầu từ
1,351,944 đ
1 tháng
 • 160GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 18GB RAM
  ?

AMD CS 8

Bắt đầu từ
1,911,944 đ
1 tháng
 • 220GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU AMD EPYC
  ?
 • 24GB RAM
  ?