(KICA) PositiveSSL

12,833 đ
1 tháng
Chứng chỉ loại DV, chứng thực cho 1 tên miền.

(KICA) PositiveSSL Wildcard

191,667 đ
1 tháng
Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho các website thuộc *.domain.ltd (hay còn gọi là không giới hạn sub-domain). Không áp dụng cho domain chính thuộc domain.ltd

(KICA) PositiveSSL EV

200,000 đ
1 tháng
Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho các website thuộc *.domain.ltd (hay còn gọi là không giới hạn sub-domain). Không áp dụng cho domain chính thuộc domain.ltd

Tính năng bao gồm trong gói

  • Tự động kích hoạt
  • Cấp phát ngay lập tức (với chứng chỉ DV)
  • Không giới hạn cấp phát lại