Pro Gold 1

44,000 đ
1 tháng
 • 6GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU core Intel Xeon Gold
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Pro Gold 2

76,000 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU core Intel Xeon Gold
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Pro Gold 3

116,000 đ
1 tháng
 • 20GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU core Intel Xeon Gold
  ?
 • 6GB RAM
  ?