SEO Hosting 1 (3ip)

627,000 đ 376,200 đ
3 tháng
 • - IP khác Class C 3IP
 • - Dung lương SSD 10GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 7
 • - RAM 3GB
 • - CPU 200 %

SEO Hosting 2 (5ip)

957,000 đ 574,200 đ
3 tháng
 • - IP khác Class C 5IP
 • - Dung lương SSD 20GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 15
 • - RAM 4GB
 • - CPU 200 %

SEO Hosting 3 (10ip)

1,617,000 đ 970,200 đ
3 tháng
 • - IP khác Class C 10IP
 • - Dung lương SSD 40GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 30
 • - RAM 5GB
 • - CPU 300 %