Platinum CS 1

Bắt đầu từ
79,194 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU Platinum
  ?
 • 512MB RAM
  ?

Platinum CS 2

Bắt đầu từ
111,111 đ
1 tháng
 • 20GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU Platinum
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Platinum CS 3

Bắt đầu từ
231,944 đ
1 tháng
 • 30GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU Platinum
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Platinum CS 4

Bắt đầu từ
391,944 đ
1 tháng
 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU Platinum
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Platinum CS 5

Bắt đầu từ
631,944 đ
1 tháng
 • 80GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU Platinum
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Platinum CS 6

Bắt đầu từ
951,944 đ
1 tháng
 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU Platinum
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Platinum CS 7

Bắt đầu từ
1,271,944 đ
1 tháng
 • 160GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU Platinum
  ?
 • 16GB RAM
  ?

Platinum CS 8

Bắt đầu từ
1,831,944 đ
1 tháng
 • 220GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU Platinum
  ?
 • 22GB RAM
  ?