Platinum VPS 1

Bắt đầu từ
275,000 đ 206,250 đ
1 tháng
 • 25GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?

Platinum VPS 2

Bắt đầu từ
550,000 đ 412,500 đ
1 tháng
 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Platinum VPS 3

Bắt đầu từ
770,000 đ 577,500 đ
1 tháng
 • 70GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Platinum VPS 5

Bắt đầu từ
1,870,000 đ 1,402,500 đ
1 tháng
 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Platinum VPS 6

Bắt đầu từ
2,420,000 đ 1,815,000 đ
1 tháng
 • 140GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Platinum VPS 7

Bắt đầu từ
3,300,000 đ 2,475,000 đ
1 tháng
 • 180GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Core CPU
  ?
 • 14GB RAM
  ?

Platinum VPS 8

Bắt đầu từ
4,290,000 đ 3,217,500 đ
1 tháng
 • 220GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU
  ?
 • 18GB RAM
  ?

Platinum VPS 9

Bắt đầu từ
7,590,000 đ 5,692,500 đ
1 tháng
 • 300GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 16 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?