Tăng Tốc 1

Bắt đầu từ
63,194 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU Platinum
  ?
 • 512MB RAM
  ?

Tăng Tốc 2

Bắt đầu từ
111,200 đ
1 tháng
 • 15GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU Platinum
  ?
 • 1GB RAM
  ?

Tăng Tốc 3

Bắt đầu từ
199,200 đ
1 tháng
 • 25GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU Platinum
  ?
 • 2GB RAM
  ?

Tăng Tốc 4

Bắt đầu từ
271,200 đ
1 tháng
 • 35GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU Platinum
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Tăng Tốc 5

Bắt đầu từ
359,200 đ
1 tháng
 • 55GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU Platinum
  ?
 • 8GB RAM
  ?