Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com hot!
Giá mới 302,500 đ
1 năm
Chuyển về 302,500 đ
1 năm
Gia hạn 328,900 đ
1 năm
.net hot!
Giá mới 356,400 đ
1 năm
Chuyển về 356,400 đ
1 năm
Gia hạn 356,400 đ
1 năm
.org
Giá mới 338,800 đ
1 năm
Chuyển về 338,800 đ
1 năm
Gia hạn 338,800 đ
1 năm
.biz
Giá mới 429,000 đ
1 năm
Chuyển về 385,000 đ
1 năm
Gia hạn 451,000 đ
1 năm
.info
Giá mới 445,682 đ
1 năm
Chuyển về 445,682 đ
1 năm
Gia hạn 445,682 đ
1 năm
.xyz
Giá mới 335,933 đ
1 năm
Chuyển về 335,933 đ
1 năm
Gia hạn 335,933 đ
1 năm
.shop
Giá mới 961,400 đ
1 năm
Chuyển về 961,400 đ
1 năm
Gia hạn 961,400 đ
1 năm
.mobi
Giá mới 544,500 đ
1 năm
Chuyển về 544,500 đ
1 năm
Gia hạn 544,500 đ
1 năm
.wtf
Giá mới 726,000 đ
1 năm
Chuyển về 726,000 đ
1 năm
Gia hạn 726,000 đ
1 năm
.me
Giá mới 792,000 đ
1 năm
Chuyển về 792,000 đ
1 năm
Gia hạn 792,000 đ
1 năm
.top sale!
Giá mới 77,000 đ
1 năm
Chuyển về 357,500 đ
1 năm
Gia hạn 357,500 đ
1 năm
.cloud
Giá mới 486,200 đ
1 năm
Chuyển về 486,200 đ
1 năm
Gia hạn 486,200 đ
1 năm
.vn hot!
Giá mới 660,000 đ
1 năm
Chuyển về 460,000 đ
1 năm
Gia hạn 460,000 đ
1 năm
.blog
Giá mới 825,000 đ
1 năm
Chuyển về 825,000 đ
1 năm
Gia hạn 825,000 đ
1 năm
.us
Giá mới 275,000 đ
1 năm
Chuyển về 253,000 đ
1 năm
Gia hạn 297,000 đ
1 năm
.asia
Giá mới 418,000 đ
1 năm
Chuyển về 396,000 đ
1 năm
Gia hạn 440,000 đ
1 năm
.vip new!
Giá mới 603,528 đ
1 năm
Chuyển về 603,528 đ
1 năm
Gia hạn 603,528 đ
1 năm
.name.vn
Giá mới 82,000 đ
1 năm
Chuyển về 52,000 đ
1 năm
Gia hạn 52,000 đ
1 năm
.tv
Giá mới 980,000 đ
1 năm
Chuyển về 1,001,000 đ
1 năm
Gia hạn 957,000 đ
1 năm
.xxx new!
Giá mới 3,003,000 đ
1 năm
Chuyển về 2,981,000 đ
1 năm
Gia hạn 3,025,000 đ
1 năm
.com.vn
Giá mới 670,000 đ
1 năm
Chuyển về 360,000 đ
1 năm
Gia hạn 360,000 đ
1 năm
.net.vn
Giá mới 670,000 đ
1 năm
Chuyển về 360,000 đ
1 năm
Gia hạn 360,000 đ
1 năm
.biz.vn
Giá mới 670,000 đ
1 năm
Chuyển về 360,000 đ
1 năm
Gia hạn 360,000 đ
1 năm
.gov.vn
Giá mới 490,000 đ
1 năm
Chuyển về 260,000 đ
1 năm
Gia hạn 260,000 đ
1 năm
.org.vn
Giá mới 490,000 đ
1 năm
Chuyển về 260,000 đ
1 năm
Gia hạn 260,000 đ
1 năm
.edu.vn
Giá mới 490,000 đ
1 năm
Chuyển về 260,000 đ
1 năm
Gia hạn 260,000 đ
1 năm
.pro.vn
Giá mới 490,000 đ
1 năm
Chuyển về 260,000 đ
1 năm
Gia hạn 260,000 đ
1 năm
.info.vn
Giá mới 490,000 đ
1 năm
Chuyển về 260,000 đ
1 năm
Gia hạn 260,000 đ
1 năm
.co
Giá mới 880,000 đ
1 năm
Chuyển về 858,000 đ
1 năm
Gia hạn 902,000 đ
1 năm
.site
Giá mới 835,655 đ
1 năm
Chuyển về 835,655 đ
1 năm
Gia hạn 835,655 đ
1 năm
.online
Giá mới 1,030,641 đ
1 năm
Chuyển về 1,030,641 đ
1 năm
Gia hạn 1,030,641 đ
1 năm

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về AZDIGI

Chuyển tên miền về AZDIGI và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng*

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn

Đăng ký chuyển
0
domain(s) selected