DigiCert Secure Site

החל מ
9,000,000 đ
שנתי

Chứng chỉ cao cấp với cấp độ xác thực doanh nghiệp dành cho 1 tên miền. Có thể mua thêm tên miền (SAN) với giá 7.000.000 đồng/năm.

DigiCert Secure Site EV

החל מ
20,000,000 đ
שנתי

Chứng chỉ cấp độ xác thực EV của DigiCert dành cho 1 tên miền. Mua thêm tên miền (SAN) với giá 15.000.000 đ/tên miền/năm.

DigiCert Secure Site Wildcard

48,000,000 đ
שנתי

Chứng chỉ cấp độ xác thực doanh nghiệp (OV) của DigiCert dành cho không giới hạn subdomain.

GoGetSSL - Dùng thử 90 ngày

0 đ
חודשי

Chứng chỉ SSL chuyên nghiệp dùng thử. Thời hạn dùng thử là 90 ngày và bạn không thể gia hạn chứng chỉ này. Sau khi dùng thử nếu cần dùng SSL trả phí thì có thể chọn gói Comodo PositiveSSL.

GoGetSSL BusinessTrust

1,200,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL xác thực qua thông tin doanh nghiệp giá rẻ.

GoGetSSL BusinessTrust EV

2,500,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL loại EV giá rẻ, dành cho 1 domain và có tên Công ty màu xanh trên trình duyệt.

GoGetSSL Wildcard

1,700,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho tất cả sub-domain.

GoGetSSL™ BusinessTrust EV SAN

החל מ
4,000,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL EV dành cho nhiều tên miền (không bao gồm subdomain).

GoGetSSL™ BusinessTrust Wildcard

5,000,000 đ
שנתי

GoGetSSL™ Domain SSL

159,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL DV giá rẻ của hãng GoGetSSL dành cho 1 tên miền.

Sectigo InstantSSL

700,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL cấp độ doanh nghiệp (OV) cho 1 website.

Thawte SSL 123 Wildcard

4,800,000 đ
שנתי

Chứng chỉ cao cấp của Thawte cấp độ xác thực tên miền, dành cho không giới hạn subdomain.

Thawte Web Server EV

החל מ
5,500,000 đ
שנתי

Chứng chỉ SSL cao cấp với cấp độ chứng thực Mở rộng dành cho 1 tên miền của Thawte. Dùng thêm cho 1 tên miền với giá 4.000.000 đ/tên miền/năm.

Thawte Web Server SSL

החל מ
2,700,000 đ
שנתי

Chứng chỉ cao cấp của Thawte với cấp độ xác thực Doanh nghiệp dành cho 1 tên miền, dùng thêm tên miền (SAN) với giá 2.000.000 đ/tên miền/năm.