BH-1

Starting from
270,000 đ/mo

 • 10GB + 5GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB + 2GB RAM
  ?

BH-3

Starting from
840,000 đ/mo

 • 40GB + 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 500% + 100% CPU
  ?
 • 6GB + 2GB RAM
  ?

Turbo BH-1

Starting from
1,815,000 đ/3mo

 • 35 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 Addon Domain
  ?
 • 4 CPU core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Turbo BH-2

Starting from
2,475,000 đ/3mo

 • 45 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 6 CPU core CPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?

Turbo BH-3

Starting from
3,135,000 đ/3mo

 • 60 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 10 CPU core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Included With Every Plan

 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • Imunify360
 • CloudLinux
 • cPanel
 • Backup mỗi ngày
 • SSH Access + WP CLI