NVMe Pro A

71,333 đ 53,500 đ
1 tháng
 • 6GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 1 CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

NVMe Pro B

104,333 đ 78,250 đ
1 tháng
 • 10GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

NVMe Pro C

132,000 đ 99,000 đ
1 tháng
 • 15GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 2 CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?