NVME VPS 1

Starting from
166,667 đ
Monthly
 • RAM 1GB
 • CPU 1 vCPU
 • NVMe 15GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 2

Starting from
298,333 đ
Monthly
 • RAM 2GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 3

Starting from
406,667 đ
Monthly
 • RAM 4GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 35GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 4

Starting from
538,667 đ
Monthly
 • RAM 8GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 55GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS 5

Starting from
833,333 đ
Monthly
 • RAM 12GB
 • CPU 6 vCPU
 • NVMe 80GB
 • Băng thông 3000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 25G

Starting from
194,333 đ
Monthly
 • RAM 2GB
 • CPU 1 vCPU
 • NVMe 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 50G

Starting from
389,667 đ
Monthly
 • RAM 4GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 50GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 80G

Starting from
573,333 đ
Monthly
 • RAM 6GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 80GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 120G

Starting from
849,667 đ
Monthly
 • RAM 8GB
 • CPU 2 vCPU
 • NVMe 120GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 180G

Starting from
1,539,667 đ
Monthly
 • RAM 12GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 180GB
 • Băng thông 4000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 280G

Starting from
2,298,667 đ
Monthly
 • RAM 16GB
 • CPU 4 vCPU
 • NVMe 280GB
 • Băng thông 4000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 380G

Starting from
3,103,333 đ
Monthly
 • RAM 24GB
 • CPU 6 vCPU
 • NVMe 380GB
 • Băng thông 5000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows

NVME VPS - 500G

Starting from
4,828,667 đ
Monthly
 • RAM 36GB
 • CPU 12 vCPU
 • NVMe 500GB
 • Băng thông 5000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux, Windows