Platinum VPS 1

Începănd de la
825,000 đ
Trimestrial

 • 25GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Core CPU
  ?
 • 2 GB RAM
  ?

Platinum VPS 2

Începănd de la
1,650,000 đ
Trimestrial

 • 50GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Core CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Platinum VPS 3

Începănd de la
2,310,000 đ
Trimestrial

 • 70GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Core CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Platinum VPS 5

Începănd de la
5,610,000 đ
Trimestrial

 • 120GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Core CPU
  ?
 • 10GB RAM
  ?

Platinum VPS 6

Începănd de la
7,260,000 đ
Trimestrial

 • 140GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 8 Core CPU
  ?
 • 12GB RAM
  ?

Platinum VPS 7

Începănd de la
9,900,000 đ
Trimestrial

 • 180GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 10 Core CPU
  ?
 • 14GB RAM
  ?

Platinum VPS 8

Începănd de la
12,870,000 đ
Trimestrial

 • 220GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 12 Core CPU
  ?
 • 18GB RAM
  ?

Platinum VPS 9

Începănd de la
22,770,000 đ
Trimestrial

 • 300GB NVMe
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 16 Core CPU
  ?
 • 32GB RAM
  ?