SEO Hosting 1 (3ip)

171,000 đ
1 tháng
 • - IP khác Class C 3IP
 • - Dung lương SSD 10GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 7
 • - RAM 3GB
 • - CPU 200 %

SEO Hosting 2 (5ip)

261,000 đ
1 tháng
 • - IP khác Class C 5IP
 • - Dung lương SSD 20GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 15
 • - RAM 4GB
 • - CPU 200 %

SEO Hosting 3 (10ip)

441,000 đ
1 tháng
 • - IP khác Class C 10IP
 • - Dung lương SSD 40GB
 • - Băng thông Không giới hạn
 • - Database Không giới hạn
 • - Email Không giới hạn
 • - Controlpanel DirectAdmin
 • - Addon Domain 30
 • - RAM 5GB
 • - CPU 300 %