Pro VPS 1 (kvm)

Starting from
84,139 đ
Monthly
 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 1 CPU Core
  ?
 • 1GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Pro VPS 2 (kvm)

Starting from
152,139 đ
Monthly
 • 30GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 2 CPU Core
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Pro VPS 3 (kvm)

Starting from
228,639 đ
Monthly
 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 100Mbps đường truyền
  ?
 • 3 CPU Core
  ?
 • 3GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Pro VPS 4 (kvm)

Starting from
322,139 đ
Monthly
 • 60GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 200Mbps đường truyền
  ?
 • 4 CPU Core
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Pro VPS 5 (kvm)

Starting from
458,139 đ
Monthly
 • 80GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 200Mbps đường truyền
  ?
 • 5 CPU Core
  ?
 • 6GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Pro VPS 6 (kvm)

Starting from
679,139 đ
Monthly
 • 100GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 200Mbps đường truyền
  ?
 • 6 CPU Core
  ?
 • 8GB RAM
  ?
 • 1 địa chỉ IP

Included With Every Plan

 • Hệ điều hành Linux
 • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu