Turbo BH-1

Bắt đầu từ
495,000 đ
1 tháng
 • 45GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 30 Addon Domain
  ?
 • 6 CPU core CPU
  ?
 • 8 GB RAM
  ?

Turbo BH-2

Bắt đầu từ
675,000 đ
1 tháng
 • 60GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 8 CPU core CPU
  ?
 • 10 GB RAM
  ?

Turbo BH-3

Bắt đầu từ
855,000 đ
1 tháng
 • 85GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 10 CPU core CPU
  ?
 • 12 GB RAM
  ?

Turbo BH-4

Bắt đầu từ
1,080,000 đ
1 tháng
 • 120GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 14 CPU core CPU
  ?
 • 16 GB RAM
  ?

Turbo BH-5

Bắt đầu từ
1,305,000 đ
1 tháng
 • 150GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 16 CPU core CPU
  ?
 • 20 GB RAM
  ?

Turbo BH-6

Bắt đầu từ
1,620,000 đ
1 tháng
 • 200GB NVMe SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 18 CPU core CPU
  ?
 • 24 GB RAM
  ?