Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.


 Phòng Kinh doanh

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (chiều nghỉ)
Giờ làm việc:
- Sáng: 07h30p - 12h00p
- Chiều: 13h00p - 17h00p

 Phòng kỹ thuật

Thời gian hỗ trợ: 24/7/365 kể cả Lễ, Tết

 Phòng thanh toán

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (chiều nghỉ)
Giờ làm việc:
- Sáng: 07h30p - 12h00p
- Chiều: 13h00p - 17h00p

 Hỗ trợ Domain/Tên miền

Phòng chuyên trách hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Domain (Tên miền) đăng ký tại AZDIGI.
Do việc hỗ trợ tên miền chỉ do một số hỗ trợ viên chuyên trách đảm nhận nên một số trường hợp không đúng ca làm việc của nhân viên thì việc hỗ trợ có phần hơi chậm, mong quý khách thông cảm.