Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com hot!
Giá mới 275,000 đ
1 Year
Chuyển về 275,000 đ
1 Year
Gia hạn 299,000 đ
1 Year
.net hot!
Giá mới 324,000 đ
1 Year
Chuyển về 324,000 đ
1 Year
Gia hạn 324,000 đ
1 Year
.org
Giá mới 308,000 đ
1 Year
Chuyển về 308,000 đ
1 Year
Gia hạn 308,000 đ
1 Year
.biz
Giá mới 390,000 đ
1 Year
Chuyển về 350,000 đ
1 Year
Gia hạn 410,000 đ
1 Year
.info
Giá mới 350,000 đ
1 Year
Chuyển về 340,000 đ
1 Year
Gia hạn 380,000 đ
1 Year
.xyz
Giá mới 29,000 đ
1 Year
Chuyển về 290,000 đ
1 Year
Gia hạn 290,000 đ
1 Year
.shop
Giá mới 874,000 đ
1 Year
Chuyển về 874,000 đ
1 Year
Gia hạn 874,000 đ
1 Year
.mobi
Giá mới 495,000 đ
1 Year
Chuyển về 495,000 đ
1 Year
Gia hạn 495,000 đ
1 Year
.wtf
Giá mới 660,000 đ
1 Year
Chuyển về 660,000 đ
1 Year
Gia hạn 660,000 đ
1 Year
.me
Giá mới 720,000 đ
1 Year
Chuyển về 700,000 đ
1 Year
Gia hạn 750,000 đ
1 Year
.top
Giá mới 70,000 đ
1 Year
Chuyển về 325,000 đ
1 Year
Gia hạn 325,000 đ
1 Year
.cloud
Giá mới 442,000 đ
1 Year
Chuyển về 442,000 đ
1 Year
Gia hạn 442,000 đ
1 Year
.vn
Giá mới 850,000 đ
1 Year
Chuyển về 550,000 đ
1 Year
Gia hạn 550,000 đ
1 Year
.blog
Giá mới 750,000 đ
1 Year
Chuyển về 750,000 đ
1 Year
Gia hạn 790,000 đ
1 Year
.us
Giá mới 250,000 đ
1 Year
Chuyển về 230,000 đ
1 Year
Gia hạn 270,000 đ
1 Year
.asia
Giá mới 380,000 đ
1 Year
Chuyển về 360,000 đ
1 Year
Gia hạn 400,000 đ
1 Year
.vip
Giá mới 380,000 đ
1 Year
Chuyển về 380,000 đ
1 Year
Gia hạn 380,000 đ
1 Year

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về AZDIGI

Chuyển tên miền về AZDIGI và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng*

* Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn

Đăng ký chuyển
0
domain(s) selected