NVME VPS 1

Bắt đầu từ
180,000 đ
1 tháng
 • RAM 1GB
 • CPU 1 vCPU
 • SSD 15GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 2

Bắt đầu từ
320,000 đ
1 tháng
 • RAM 2GB
 • CPU 2 vCPU
 • SSD 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 3

Bắt đầu từ
440,000 đ
1 tháng
 • RAM 4GB
 • CPU 4 vCPU
 • SSD 35GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 4

Bắt đầu từ
580,000 đ
1 tháng
 • RAM 8GB
 • CPU 4 vCPU
 • SSD 55GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 5

Bắt đầu từ
900,000 đ
1 tháng
 • RAM 12GB
 • CPU 6 vCPU
 • SSD 80GB
 • Băng thông 3000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux