Host chất lượng cao giá rẻ

Hoàn tiền trong 10 ngày nếu bạn không hài lòng

AZ PRO 1
 • Dung lượng SSD 500MB
 • Addon Domain 0
 • RAM 768MB
 • CPU 50%
AZ PRO 2
 • RAM 1GB
 • Addon Domain 1
 • CPU 100%
AZ PRO 3
 • Dung lượng SSD 3GB
 • Addon Domain 2
 • RAM 1.5GB
 • CPU 100%
AZ PRO 4
 • Dung lượng SSD 6GB
 • Addon Domain 3
 • RAM 1.5GB
 • CPU 150%
AZ PRO 5
 • Dung lượng SSD 10GB
 • Addon Domain 4
 • RAM 2GB
 • CPU 200%%
AZ PRO 6
 • Dung lượng SSD 15GB
 • Addon Domain 6
 • RAM 3GB
 • CPU 200%